estonia

Estonia – minut för minut

18:15 – Estonia avgår

Estonia avgår från Tallinns hamn, 15 minuter försenad. Hon håller i starten en fart på ungefär 19 knop.

20:00 – Väderleksrapporten

Vindstyrka: S–SW, 8–10 m/s, max 13 m/s.
Vågor: 1,0–1,5 m, max 2,0 m.

21:00 – Väderleksrapporten

Vindstyrka: S, 10–13 m/s, max 16 m/s.
Vågor: 1,5–2.0, max 3,0 m.

Cirka 21:00 – Förvärrade väderförhållanden

Estonia passerar fyren Osmussaar.
Farten sjunker i och med att väderförhållandena successivt förvärras.

22:00 – Väderleksrapporten

Vindstyrka: S, 11–15 m/s, max 18 m/s. 
Vågor: 2,0–3,0, max 4,0 m.

23:00 – Väderleksrapporten

Vindstyrka: S–SW, 13–17 m/s, max 24 m/s. 
Vågor: 2,5–3,5 m, max 5,0 m.

Cirka 23:25 – Estonia ändrar kurs

Estonia ändrar kurs vid girpunkt – något som gör att Estonia nu möter sjön på babords bog. Stabilisatorerna aktiveras alldeles efter girpunkten. Strax före olyckan har farten sänkts till 14 knop.

23:55 – Matros rapporterar hård metallisk smäll

Vakthavande matros hör vid sin rutinrond en hård metallisk smäll och en kraftig uppåtgående rörelse nästan kastar omkull honom. Han rapporterar detta till bryggan.

24:00 – Väderleksrapporten

Vindstyrka: SW, 14–18 m/s, max 21 m/s. 
Vågor: 3,0–4,0 m, max 6,0 m.

Strax efter 00:00 – Bogvisiret släpper

Bogvisiret träffas av några sjöar och låsanordningarna brister. Visiret börjar skära hål i väderdäcksplåten. Bogvisirets aktra skott träffade och slog sönder rampens lås, varpå rampen föll framåt och blev liggande i visiret. Några minuter senare började visiret falla framåt. Rampen var kvar i visiret i en framåttippande rörelse och visirets styrbords hydraulcylinder sträcktes ut i sin fulla längd och drogs ut ur skrovet. Efter det föll visiret över ståven och rampen lämnades helt öppen (men kan senare ha pendlat mellan helt öppen och delvis stängd på grund av vågorna). Stora vattenmassor började därför forsa in på bildäck. Hela förloppet tog ungefär 10 minuter.

00:10–00:15 – Vatten strömmar in

Tredjemaskinisten ser på en tv-monitor över bildäckets förliga del att vatten strömmar in längs rampens sidor.

Cirka 00:15 – Styrbords slagsida

Fartyget har en markant styrbords slagsida. Vittnen har berättat om att fartyget tillfälligt stabiliserades med cirka 15 graders slagsida. När slagsidan uppkom drog motorerna ned till nästan tomgång och Estonia girades babord upp i vind.

Cirka 00:20 – ”Mr Skylight to number one and two”

Andrestyrman ropar ”Mr Skylight to number one and two”. Mr Skylight var ett system som användes för att larma besättningen om brand, men som inte skulle oroa passagerarna. På den signalen visste ledningsgruppen och livbåtsgrupperna att de skulle samlas. Enligt instruktionen skulle en av de två grupper detta var riktat till samlas på bildäck – som vid larmets tidpunkt bestod av 1 500 ton vatten. Men vid den här typen av situation skulle man enligt manualen ha använt larmet utan något suffix. För att livbåtsgrupperna och utrymningsgrupperna samtidigt skulle samlas borde larmet i stället lytt: ”Mr Skyline Evac” följt av numren på grupperna. Haverikommissionen anser att det var olämpligt att detta larm användes, speciellt när det gått så lång tid in i haveriprocessen. 

Cirka 00:20 – ”Alarm alarm”

En kvinnoröst ropar på estninska i allmänna högtalarsystemet ”Häire, häire, laeval on häire”, det vill säga: ”Alarm, alarm, det är alarm på fartyget.” Detta larm sändes troligtvis av en besättningsmedlem från informationsdisken, och inte från bryggan.

Cirka 00:20 – Slagsidan ökar

När Estonia girades babord ökade slagsidan till 20–30 grader, eftersom vatten fortsatte forsa in på bildäck. I några minuter stabiliserades fartyget.

Cirka 00:20 – Motorerna stannar

Alla fyra huvudmotorer har stannat – de första som stannade var på babord sida.

Radiokommunikation 00:21:55

Estonia: Mayday Mayday, Estonia please.

Radiokommunikation 00:22:14

Mariella: Estonia, Mariella.

Radiokommunikation 00:22:34

Mariella: Estonia, Mariella kom.

Cirka 00:22 – Slagsida med 35 grader.

Cirka 00:22 – Internationella livbåtslarmet utlöstes

Det allmänna internationella livbåtslarmet utlöstes. Folk på däck hade svårt att ta på sig flytvästarna ordentligt. När Estonia nästan låg helt på sidan klättrade folk över räckverken på fartygssidan. En del spolades ned i vattnet.

Radiokommunikation 00:23:11

Estonia: Europa, Estonia, Silja Europa, Estonia.

Radiokommunikation 00:23:19

Silja Europa: Estonia, det här är Silja Europa som svarar på kanal 16. (engelska)

Radiokommunikation 00:23:26

Estonia: Silja Europa.

Radiokommunikation 00:23:33

Silja Europa: Estonia, detta är Silja Europa på kanal 16. (engelska)

Radiokommunikation 00:23:54

Estonia: Silja Europa, Viking, Estonia.

Radiokommunikation 00:23:58

Mariella: Estonia, Estonia.

Radiokommunikation 00:24:00

Estonia: Mayday, mayday.

Radiokommunikation 00:24:05

Estonia: Silja Europa, Estonia.

Radiokommunikation 00:24:07

Silja Europa: Estonia, Silja Europa, ropar du Mayday? (engelska)

Radiokommunikation 00:24:28

Silja Europa: Estonia, vad händer? Kan du svara? (engelska)

Radiokommunikation 00:24:31

Estonia: Det här är Estonia. Vem där? Silja Europa, Estonia. (engelska, finska)

Radiokommunikation 00:24:40

Silja Europa: Ja, Estonia, detta är Silja Europa. (finska)

Radiokommunikation 00:24:42

Estonia: God morgon. Talar du finska? (finska)

Radiokommunikation 00:24:45

Silja Europa: Ja, jag talar finska. (finska)

Radiokommunikation 00:24:46

Estonia: Ja, vi har problem här nu, svår slagsida åt styrbord. Jag tror att den var 20–30 grader. Kan ni komma till vår hjälp och också be Viking Line att komma till vår hjälp? (finska)

Radiokommunikation 00:24:58

Silja Europa: Ja, Viking Line är alldeles bakom oss och de har säkert fått informationen. Kan du ge oss er position? (finska)

Cirka 00:25 – Huvudgeneratorerna stannade.

Radiokommunikation 00:25:04

Estonia: Vi har blackout, vi kan inte få den nu. Jag kan inte ge den. (finska)

Cirka 00:25 – Estonia börjar sjunka

40-gradig slagsida med styrbordssidan mot vågorna. Vatten strömmar in på bildäck, inte inte lika fort. Vågor slår mot fönstren på däck 4. Fönsterrutor och dörrar på akterdäck slås sönder – inredningsdäcken börjar vattenfyllas. Slagsidan ökar och Estonia börjar sjunka.

Radiokommunikation 00:25:12

Silja Europa: Okej, uppfattat, vi ska undersöka. (finska)

Radiokommunikation 00:25:24

Mariella: Silja Europa, Mariella.

Radiokommunikation 00:25:26

Silja Europa: Ja, Europa här, Mariella … Mariella detta är Europa, 16. (finska)

Radiokommunikation 00:25:33

Mariella: Hördu, fick du klart för dig deras position? Är det de som är här babord om oss?

Radiokommunikation 00:25:39

Silja Europa: Nej jag fick ingen position från dem, men de måste nog vara här i närheten. De har 20–30 graders styrbords slagsida och blackout.

Radiokommunikation 00:25:50

Mariella: Jag tror de är här på vår babordssida här, ungefär 45 grader.

Radiokommunikation 00:25:56

Silja Europa: Okej, jag purrar skepparn just.

Radiokommunikation 00:26:41

Estonia: Silja Europa, Estonia.

Radiokommunikation 00:26:44

Silja Europa: Estonia, Silja Europa.

Radiokommunikation 00:26:45

Estonia: Kommer ni till assistans? (finska)

Radiokommunikation 00:26:47

Silja Europa: Ja, det gör vi. Kan du säga mig om du har en exakt position. (finska)

Radiokommunikation 00:26:50

Estonia: Det kan jag inte säga, eftersom vi har blackout här. (finska)

Radiokommunikation 00:26:54

Silja Europa: Ja, kan du se oss, eller? (finska)

Radiokommunikation 00:26:57

Estonia: Ja, jag kan höra er. (finska)

Radiokommunikation 00:27:01

Silja Europa: Okej, vi börjar nu bestämma er position här. Ett ögonblick bara. (finska)

Radiokommunikation 00:27:07

Silja Europa: Ja, naturligtvis kommer vi till er assistans, men nu måste vi bestämma er position. (finska)

Radiokommunikation 00:27:15

Mariella: Helsingfors Radio, Helsingfors Radio ... anropar på kanal 16 ... Helsingfors. (finska)

Radiokommunikation 00:28:17

Silja Europa: Mariella, Silja Europa.

Radiokommunikation 00:28:25

Mariella: Ja, här är Mariella.

Radiokommunikation 00:28:27

Silja Europa: Har du fått någon synkontakt med Estonia alls?

Radiokommunikation 00:28:31

Mariella: Nej.

Radiokommunikation 00:28:35

Silja Europa: Vi måste börja och försöka hitta henne någonstans, det är lite svårt att säga då dom inte gav någon position.

Radiokommunikation 00:28:43

Estonia: Silja Europa, Estonia.

Radiokommunikation 00:28:45

Silja Europa: Ja, Estonia, Silja Europa.

Radiokommunikation 00:28:47

Estonia: Jag ger er vår position nu. (finska)

Radiokommunikation 00:28:50

Silja Europa: Ja, vi lyssnar. (finska)

Radiokommunikation 00:28:52

Estonia: Latitud 58, ett ögonblick ... 22 grader. (finska)

Radiokommunikation 00:29:01

Silja Europa: Okej, 22 grader, uppfattat, vi är på väg dit. (finska)

Radiokommunikation 00:29:05

Estonia: Alltså latitud 59 och 22 minuter. (finska)

Radiokommunikation 00:29:16

Silja Europa: 59.22 minuter och longitud? (finska)

Radiokommunikation 00:29:19

Estonia: Ost 21.40. (finska)

Radiokommunikation 00:29:23

Silja Europa: Ost 21.40, okej. (finska)

Radiokommunikation 00:29:27

Estonia: Verkligen illa, det ser verkligen illa ut här nu. (finska)

Radiokommunikation 00:29:36

Silja Europa: Ja, det ser illa ut. Vi är på väg och det var 21.40. (finska)

Radiokommunikation 00:29:36

Estonia: … sade du (otydligt) (finska)

Radiokommunikation 00:29:42

Silja Europa: 48, okej. (finska)

Cirka 00:30 – 60 graders slagsida

Cirka 00:30 – Folk hoppar

Folk börjar hoppa från fartyget. Ett fåtal personer kunde borda en flotte på fartygssidan. Andra flottar, i tiotal, flöt omkring runt Estonia. Totalt hade människorna mellan 10 och 20 minuter på sig att lämna fartyget. Minst 237 personer lyckades med detta.

Strax efter 00:30 – Nödgeneratorn slutar fungera

Nödbatterierna räckte för en begränsad belysning. Fartyget fortsätter sjunka med aktern före.

Cirka 00:35 – 80 graders slagsida

Vid 80 graders slagsida var bryggan delvis vattenfylld.

00:40 – Slagsida med 115 grader

Cirka – 00:50

Estonia försvinner från havsytan

01:00 – Väderleksrapporten

Vindstyrka: SW, 16–20 m/s, max 23 m/s
Vågor: 3,5–4,5 m, max 7,0 m